Contact

Meer informatie over het orkest of de mogelijkheid om mee te spelen? Stuur een berichtje!

Meedoen?

Voor 50-plussers met een degelijke instrumentale routine en geen tijdsbelemmeringen overdag is “Happy Days”een uitermate plezierige muzikale vrijetijdsbesteding. De repetities zijn wekelijks op de maandagmiddag van 13.45 tot 15.45 uur. Het repetitieseizoen loopt van eind augustus tot eind juni. De concerten worden gepland tussen half september en half mei. Meestal zijn de concerten ’s middags, een enkele keer ’s avonds. Deze concerten vinden voornamelijk plaats in verzorgingshuizen in de regio. U kunt onze secretaris, de heer Neelco Osinga (0570 623 139) bellen of gebruik bovenstaand contactformulier.

Waar repeteren wij?

De repetities zijn wekelijks op de maandagmiddag van 13.45 tot 15.45 uur in het DWK-gebouw aan de Leeuweriklaan in Zutphen.